Gå til innholdet

Distriktsbutikkene vil tape

Søndagsåpent vil ha betydelige negative konsekvenser for nærbutikkene i distrikts-Norge, viser en ny studie fra Institutt for bransjeanalyser gjennomført på oppdrag fra Virke Dagligvare og Merkur. 

20151123distriktsbutikk_joker_hyen

I følge undersøkelsen ønsker 9 av 10 distriktsbutikker ikke endrede åpningstider. -Dagligvarebutikker i distriktene opplever i dag små resultatmarginer. En iverksetting av søndagsåpent vil kunne føre til en forsterket butikkdød med de konsekvenser dette vil få for mange lokalsamfunn som ser på dagligvarebutikken som en viktig forutsetning for bosettingen, sier Thomas Angell, direktør for Virke dagligvare. Studien viser at det er store lokale variasjoner mht behov for søndagsåpent og konsekvenser av søndagsåpent. Noen steder vil søndagsåpent kunne føre til at nærbutikker ikke lenger kan drive, fordi den ikke tåler kostnadene ved ha åpent en dag til. Konsekvensene kan noen steder være at konkurransen svekkes eller blir borte. 

-Søndagsåpne dagligvarebutikker vil også kunne gi økt handelslekkasje som følge at flere forbrukere heller vil ta helgeturer til kjøpesentre og storbutikker enn å handle i nærbutikken sin. I en tid hvor viktige distrikts-funksjoner som postkontorer, bensinstasjoner og skoler har forsvunnet på rekke og rad, representerer nærbutikken det siste gode servicetilbudet i et lite lokalsamfunn. Dersom nærbutikken dør hen, vil man samtidig miste grunnlaget for spredt bosetning over hele landet, avslutter Angell.

 • Frivillighet

  Frivillighet

  "For frivilligheten er søndagen den dagen da flertallet kan stille opp."
 • Skoledagen

  Skoledagen

  "Det er ikke bare å flytte søndagen til onsdag når man har små barn."
 • Fritid

  Fritid

  "Det er greit å planlegge søndagstur, for da har de fleste andre også fri."
 • Familien

  Familien

  "For familien er det fint med en dag uten mas og kjas. Søndagen er det ene hvilepunktet for alle."