Gå til innholdet

En dobling av søndagsarbeidende i Norge

245 000 av de 367 000 som jobber innenfor varehandelen vil måtte belage seg på å jobbe søndager. Dette betyr i realiteten mer enn en dobling av antall ansatte i Norge som må forholde seg til søndag som arbeidsdag.

20140201klokke og menneskser - medlemsakp i tiden

På en Fafo-frokost 27. februar ble rapporten "Arbeidskraftbehov ved søndagsåpne butikker" lansert. Rapporten er finansiert av LO, Norsk Transportarbeiderforbund, Handel og Kontor i Norge, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Norsk Arbeidsmandsforbund.

Rapporten beskriver en Bislett-effekt dersom lovverket endres. Effekten går ut på at den aller første som reiser seg på tribunen, ser bedre. Når førstemann reiser seg, vil andre som ser dårligere, tvinges til det samme. Til slutt kommer man ut dårligere enn i det opprinnelige utgangspunktet: ingen ser bedre, men man har tvunget hverandre til å stå.

Utover de 245 000 ansatte i varehandelen kommer 47 000 som blir beskrevet som eksponert i kjølvannet. Dette dreier seg om frisører, cafémedarbeidere, næringsmiddelindustri, renhold og vektere. Samlet sett vil søndagsåpne butikker omfatte om lag 290 000 sysselsatte. Dette tallet innbefatter også de 46 000 innen handelen som jobber søndager i dag (bensinstasjoner, små matbutikker, gartnerier, avgrensede turistområder m.m).

Du kan laste ned hele rapporten ved å følge lenkene.

 • Frivillighet

  Frivillighet

  "For frivilligheten er søndagen den dagen da flertallet kan stille opp."
 • Skoledagen

  Skoledagen

  "Det er ikke bare å flytte søndagen til onsdag når man har små barn."
 • Fritid

  Fritid

  "Det er greit å planlegge søndagstur, for da har de fleste andre også fri."
 • Familien

  Familien

  "For familien er det fint med en dag uten mas og kjas. Søndagen er det ene hvilepunktet for alle."