Gå til innholdet

Lavere produktivitet

Med utgangspunkt i dagens produktivitet og lønnsomhet i norsk handel, har DAMVAD Norge beregnet effekten av en liberalisering av åpningstidsbestemmelsene. Virkningen er ganske enkelt at produktiviteten i norsk varehandel vil gå ned. Selv etter en nødvendig omstilling, der fem prosent av virksomhetene tvinges ut av markedet, vil man ikke oppnå mer enn en retur tilbake til dagens produktivitet, skriver Vegard Salte Flatval.

20140306 Bank og finans

Med en åpning i regelverket vil de fleste dagligvarebutikker velge å holde oppe på søndager for å unngå å tape markedsandeler. Denne sammenhengen er ganske sterk. I kjøpesentre er åpningstider normalt også kontraktsregulert ved at alle leietagere holder åpent like lenge som kjøpesenteret holder åpent.

Basert på denne erfaringen kan det utledes to robuste anslag på virkninger av søndagsåpne butikker:

1. Først vil arbeidsproduktiviteten i handelen falle. Flere ansatte må til for å skape samme omsetning. Selv om bygningene kan brukes litt mer effektivt ved å holde opp en dag til, vil fallet i arbeidskraftproduktiviteten ha langt større virkning. Kostnadene vil øke for handelen og lønnsomheten vil falle. Dette er kun førsterundeeffekten.

2. Over tid må produktiviteten og lønnsomheten minst tilbake til et normalt nivå. Det vil mest sannsynlig skje ved at detaljhandelen endrer seg slik at det blir færre og større virksomheter. Videre kan det antas at det er butikker som i dag har relativt lav lønnsomhet som må ut av markedet.

Les hele innlegget ved å følge lenken.

 • Frivillighet

  Frivillighet

  "For frivilligheten er søndagen den dagen da flertallet kan stille opp."
 • Skoledagen

  Skoledagen

  "Det er ikke bare å flytte søndagen til onsdag når man har små barn."
 • Fritid

  Fritid

  "Det er greit å planlegge søndagstur, for da har de fleste andre også fri."
 • Familien

  Familien

  "For familien er det fint med en dag uten mas og kjas. Søndagen er det ene hvilepunktet for alle."