Gå til innholdet

Søndagsåpent gir økt klimagassutslipp!

Dersom regjeringens forslag om et frislipp av søndagsåpne butikker blir vedtatt, vil det bety store konsekvenser for miljøet. Klimagassutslippene vil øke med om lag 20 000 tonn CO2 -ekvivalenter. Det betyr det samme som at 2/3 deler av alle el-biler i Norge i dag byttes ut med bensindrevne biler i 1 år.

Forbundsleder Trine Lise Sundnes

Vi kan diskutere frem og tilbake til vi blir "blåblå" om hvorvidt omsetningen vil øke ved å åpne opp for enda en handledag til i uka, men vi kommer ikke bort fra hvilken påvirkning dette vil ha på klimagassutslippene. 
DAMVAD har på oppdrag fra Handelens samarbeidsutvalg (HSU) utarbeidet en rapport som særlig tar for seg miljøkonsekvensene av søndagsåpne butikker.  
Hovedfunnene som rapporten presenterer er et varsko som politikerne må ta på alvor. 
– I HK er vi opptatt av at regjeringen og deres støttepartier ser konsekvensene av de beslutningene de tar, sier forbundsleder i HK Trine Lise Sundnes. Dette er et bidrag fra oss til at beslutningen om eventuelt søndagsåpent blir tatt med bakgrunn i fakta.
Rapporten viser at den økte mengden klimagasser ved søndagsåpent vil tilsvare at en 3,5 mil lang konvoi bestående av 1814 lastebiler kjører én runde rundt jorda. Anslaget er forsiktig, og utslippene vil øke ved økt omsetning som følge av søndagsåpent.
– Dette er noe som også må tas med inn i regnskapet for den liberaliseringen som regjeringen står i spissen for, sier Sundnes.
Rapporten kan leses i sin helhet i vedlagte PDF-fil.

 • Frivillighet

  Frivillighet

  "For frivilligheten er søndagen den dagen da flertallet kan stille opp."
 • Skoledagen

  Skoledagen

  "Det er ikke bare å flytte søndagen til onsdag når man har små barn."
 • Fritid

  Fritid

  "Det er greit å planlegge søndagstur, for da har de fleste andre også fri."
 • Familien

  Familien

  "For familien er det fint med en dag uten mas og kjas. Søndagen er det ene hvilepunktet for alle."